Καλωσήλθατε

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς αποτελεί ένα πολυδιάστατο και διεπιστημονικό αρχαιολογικό έργο σε εξέλιξη, που επιδιώκει την προσέγγιση και κατανόηση της νεολιθικής κοινωνίας της Αυγής.

Άποψη της θέσης κατά τις ανασκαφές του 2008.

Το Πρόγραμμα μελετά όψεις της νεολιθικής ζωής (π.χ. τη βιογραφία του οικισμού, την οργάνωση και χρήση του χώρου, το νεολιθικό νοικοκυριό, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές, την παραγωγή και κατανάλωση του υλικού πολιτισμού) μέσα από διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και ερμηνείας.

Ανασκάπτωντας το στρώμα καταστροφής νεολιθικού κτιρίου στον Ανατολικό Τομέα.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει, ακόμα, την ενσωμάτωση της αρχαιολογικής πρακτικής στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, με τη χρήση ποικίλων μέσων και με στόχο την προσέγγιση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Προς αυτή τη κατεύθυνση έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ποικίλες κοινωνικές δράσεις (π.χ. δημιουργία μικρού εκθεσιακού χώρου, διαλέξεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα) με σκοπό την άμεση διάχυση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στο ευρύ κοινό. Τέλος, βασικό στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός φιλόξενου, επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου που θα παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να αφομοιώσει την εμπειρία του παρελθόντος και της αρχαιολογικής πρακτικής  μέσα από βιωματικές δράσεις. 

Τμήμα σώματος πήλινου ειδωλίου (περιοχή λεκάνης) από τον Δυτικό Τομέα των ανασκαφών.

Ενημέρωση: 28 Απριλίου 2013