Καταγραφή

Τα παιδιά αναλαμβάνουν το ρόλο του αρχαιολόγου στο εργαστήριο. Σε ειδικά διαμορφωμένα δελτία καταγραφής θα περιγράψουν και θα σχεδιάσουν ευρήματα (λίθινα εργαλεία & κεραμική), θα μελετήσουν τα στοιχεία κατασκευής τους, θα αναζητήσουν τα ίχνη και τους τρόπους χρήσης τους και θα συνεργαστούν στην αναζήτηση τμημάτων σπασμένων αγγείων. Στόχος είναι να παρακολουθήσουν την πορεία τεκμηρίωσης και μελέτης των κινητών ευρημάτων μετά την ανασκαφή και να εξοικειωθούν με τα στάδια της αρχαιολογικής διαδικασίας και μεθόδου για τη παραγωγή ιστορικής γνώσης. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους τα αποτελέσματα της εργασίας τους. 

Πληροφορίες: 

Η δραστηριότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος "Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών" , αλλά μπορεί να υλοποιηθεί και ανεξάρτητα κατόπιν συνεννοήσεως.

Ηλικίες: Μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού & του Γυμνασίου.

Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014.

Χώρος υλοποίησης: Αυγή Καστοριάς, Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανασκαφών Αυγής.