Δημοσιεύσεις

Στρατούλη Γ., 2004α. Νεολιθική Αυγή Καστοριάς. Ένα χωριό πριν από 7.500 χρόνια, Αρχαιολογία & Τέχνες 91, Ιούνιος 2004, 110-116.

Στρατούλη Γ., 2004β. Νεολιθική Αυγή Καστοριάς 2003-2004: Τα πρώτα βήματα ενός ερευνητικού προγράμματος, ΑΕΜΘ 18:661-668.

Στρατούλη Γ., 2005. Μεταξύ πηλών, πλίνθων και πασσάλων, μαγνητικών σημάτων και αρχαιολογικών ερωτημάτων: Τάφροι οριοθέτησης και θεμελίωσης στον νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς, ΑΕΜΘ 19:595-606.

Τσόκας Γρ., Βαργεμέζης Γ., Σταμπολίδης Α. & Γ. Στρατούλη, 2005. Πρώτα συμπεράσματα της γεωφυσικής διασκόπησης στον νεολιθικό οικισμό της Αυγής Καστοριάς, ΑΕΜΘ 19:323-332. 

Στρατούλη Γ., 2007. Νεολιθικός Οικισμός Αυγής Kαστοριάς 2006-2007: Χωρο-οργανωτικές πρακτικές 6ης και 5ης χιλιετίας, ΑΕΜΘ 21:7-14. [pdf] 

Στρατούλη Γ., 2008α. Ερευνητικό Πρόγραμμα Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς. Η Αρχαιολογική Έρευνα: Οικιστικές φάσεις, http://www.neolithicavgi.gr/?page_id=32.

Στρατούλη Γ., 2008β. Ερευνητικό Πρόγραμμα Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς. Η Αρχαιολογική Έρευνα: Χώρος ταφικής πρακτικής, http://www.neolithicavgi.gr/ ?page_id=166. 

Στρατούλη Γ. & Τ. Μπεκιάρης, 2008. Αυγή Καστοριάς: Στοιχεία της βιογραφίας του Νεολιθικού Οικισμού, ΑΕΜΘ 22:1-10. [pdf] [ppt]

Στρατούλη Γ., Τριανταφύλλου, Σ., Κατσικαρίδης, Ν. & Τ. Μπεκιάρης, 2009. Η διαχείριση του θανάτου: χώρος ταφικής πρακτικής στο νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς, ΑΕΜΘ 23:9-19. [pdf] [ppt]

Stratouli, G., Triantaphyllou, S., Bekiaris, T. & N. Katsikaridis, 2010. Manipulation of Death: A burial area at the Neolithic Settlement of Avgi, NW Greece. Documenta Praehistorica 37, 95-104. [pdf] [ppt]

Στρατούλη Γ., (τυπώνεται). Ο νεολιθικός οικισμός στην Αυγή Καστοριάς. Πρώτες ανασκαφικές έρευνες 2002, Αρχαιολογικόν Δελτίον 57 (2002), Χρονικά.

Στρατούλη Γ., (τυπώνεται). Nεολιθικός Οικισμός Αυγής Καστοριάς. Ανασκαφική έρευνα 2003, Αρχαιολογικόν Δελτίον 58 (2003), Χρονικά.

Στρατούλη Γ., (τυπώνεται). Nεολιθικός Οικισμός Αυγής Καστοριάς. Ερευνητική δραστηριότητα 2004, Αρχαιολογικόν Δελτίον 59 (2004), Χρονικά.

Στρατούλη Γ., (τυπώνεται). Nεολιθικός Οικισμός Αυγής Καστοριάς. Ερευνητική δραστηριότητα έτους 2005, Αρχαιολογικόν Δελτίον 60 (2005), Χρονικά.

 

Άρθρα σε Εφημερίδες

Καστοριανός Πολίτης, 11 Απριλίου 2003, Ένα χωριό του 5.500 π.Χ. στην Αυγή Καστοριάς. Πρώτες ανασκαφές 2002.

Καστοριανός Πολίτης, Οκτώβριος 2008

Ορίζοντες, Σεπτέμβριος 2008