Ιστορίες ευρημάτων

Διαλέγοντας ένα ή περισσότερα ευρήματα από τις ανασκαφές οι μαθητές προσπαθούν να συνθέσουν σταδιακά μια ιστορία ή ιστορίες που να σχετίζεται με αυτά (κατασκευές στο χώρο ή αντικείμενα) και τους ανθρώπους που το/τα χρησιμοποίησαν

Θεατρικό παιχνίδι:

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα έχει τον ρόλο παιδιών της Νεολιθικής Εποχής και η άλλη ομάδα είναι τα παιδιά της εποχής μας. Οι δύο ομάδες συζητούν για τον τρόπο ζωής τους, την καθημερινότητά τους, τα σπίτια τους, τα αντικείμενα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, τα παιχνίδια τους, τις ασχολίες και τις δουλειές των γονιών τους, τα όνειρά τους για το μέλλον τους.

Πληροφορίες: 

Η δραστηριότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος "Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών" ,
 
Ηλικίες: Μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού & του Γυμνασίου.
 
Περίοδος υλοποίησης: Μάιος-Ιούνιος & Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014.
 
Χώρος υλοποίησης: Αυγή Καστοριάς, Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανασκαφών Αυγής.