Χρηματοδότηση

Η μετεξέλιξη των σωστικών ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής σε ένα διεπιστημονικού και συστηματικού χαρακτήρα ανασκαφικό - ερευνητικό πρόγραμμα με σαφή προσανατολισμό την πολύμορφη απόδοσή του στη σύγχρονη κοινωνία για μορφές ανάπτυξής της με ανθρωποκεντρικό και γνωστικό περιεχόμενο- οφείλεται και στην ηθική και υλική συμπαράσταση αρκετών φορέων:

- στο Υπουργείο Πολιτισμού (2002 κ.ε.)
- στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2005 κ.ε.)
- στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς (2003 κ.ε) &
- στο Δήμο Αγίας Τριάδας Ν. Καστοριάς
 

Στην ουσιαστική διεύρυνση του ανασκαφικού και επιστημονικού έργου καθώς και την ενίσχυση των κτιριακών υποδομών, αλλά και του τεχνικού εξοπλισμού των Ανασκαφών Αυγής στο πεδίο και το εργαστήριο συνέβαλε η υλοποίηση κατά τα έτη 2005-2008 από τη ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ. και από το Δήμο Αγ. Τριάδας του Ν. Καστοριάς δυο συμπληρωματικών έργων στα πλαίσια του Διασυνοριακού Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG IIIA/Γειτνίαση Ελλάδας-Αλβανίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (75%) και εθνικούς πόρους (25%). 

Ισάξιας σπουδαιότητας για την επέκταση των ανασκαφικών εργασιών και συνεπώς την υποστήριξη κατά κύριο λόγο του πρωτογενή τομέα της έρευνας στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής υπήρξε η έγκριση έργου για την τριετία 2006-2008 στο Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ με χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φορέα υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς και φορέα εκτέλεσης την ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Ένα τμήμα των ειδικών μελετών των Ανασκαφών Αυγής υλοποιήθηκε με επιχορηγήσεις κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 & 2011 από το Ίδρυμα Ψύχα.

H μελέτη αρχαιολογικού υλικού υποστηρίχθηκε το 2011 από το Institute for Aegean Prehistory (INSTAP).

Με ευγενική υποστήριξη από το ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ξεκίνησε το 2011 η υπολοποίηση μιας νέας εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο: ‘Μαθαίνοντας για την παρασκευή της τροφής’.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την παραχώρηση τον Μάιο 2007 δυο λυόμενων οικίσκων, με τους οποίους αντιμετωπίζονται προσωρινά άμεσες ανάγκες της ανασκαφικής ομάδας για τη στέγαση ποικίλων δραστηριοτήτων.