Εποπτικό Υλικό

Στο σημείο αυτό θα βρείτε εκτυπώσιμο εποπτικό και πληροφοριακό υλικό σχετικό με το Ερευνητικό Πρόγραμμα Νεολιθικού Οικισμού Αυγής.

Αφίσα Εκπαιδευτικών Δράσεων 2011

Αφίσα Εκδήλωσης 2009 (.jpg)

 

Banner 1 (jpg)

The People (.jpg)

The Finds (.jpg)

Wallpaper 1 (.jpg)

Buddy Icon_1 (.png)

Buddy Icon_2 (.png)

Ενημερωτικό έντυπο (.pdf)

 

 
Αφίσα (.jpg)