Θέματα της νεολιθικής καθημερινότητας

Μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομαδική δραστηριότητα τα παιδιά εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες όψεις της Νεολιθικής ζωής (π.χ. σπίτια, διατροφή, εργαλεία, κοσμήματα, πήλινα αντικείμενα) με βάση το αρχαιολογικό υλικό και τους τρόπους ερμηνείας του, ενώ συνεργάζονται προκειμένου να παρουσιάσουν στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους τα αποτελέσματα της δικής τους αρχαιολογικής έρευνας.

Πληροφορίες: 
 
Η δραστηριότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος "Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών" .
 
Ηλικίες: Μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού & μαθητές Γυμνασίου.
 

Περίοδος υλοποίησης: Μάιος-Ιούνιος & Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014.

Χώρος υλοποίησης: Αυγή Καστοριάς, Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανασκαφών Αυγής.