Ζωντανές Μνήμες

Κύκλος συζητήσεων και δράσεων με τη συμμετοχή ενηλίκων της περιοχής, με στόχο την καταγραφή και διάσωση μαρτυριών για θέματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, γεωργίας, κτηνοτροφίας, παρασκευής, συντήρησης και αποθήκευσης τροφών, καθώς και μαγειρέματος με μεθόδους του πρόσφατου παρελθόντος. Για το 2014 προετοιμάζονται θεματικές ενότητες σχετικές με τους παραδοσιακούς τρόπους μαγειρέματος στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς. Η καταγραφή των δράσεων, κυρίως οι συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από μαθητές μετά από συνεννόηση με τους συντονιστές του προγράμματος. Επίσης, ενθαρρύνουμε τα σχολεία και τους μαθητές να συμμετέχουν στις δράσεις αποτυπώνοντας και καταγράφοντας τις παραδοσιακές τεχνικές με όποιο τρόπο επιθυμούν. 

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο & τον Οκτώβριο για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. 

 
Πληροφορίες: 
 

Ηλικίες: Ενήλικες, μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού & μαθητές Γυμνασίου.

Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014.

Χώρος υλοποίησης: Πλατεία Αυγής Καστοριάς.