Η Αρχαιολογική Έρευνα

Η ανασκαφική διερεύνηση του απειλούμενου από τη μηχανική καλλιέργεια νεολιθικού οικισμού της Αυγής άρχισε το 2002 και συνεχίζεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα από τη ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ).

Από το 2005 έχει εξελιχθεί σε ένα διεπιστημονικό ανασκαφικό-ερευνητικό πρόγραμμα με την υποστήριξη του ΥΠ.ΠΟ., της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς και του Δήμου Αγίας Τριάδας.

Οι ανασκαφές στην Αυγή πραγματοποιούνται επί του παρόντος σε έκταση 2000 τ.μ. και φέρνουν στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία της χωρο-οργάνωσης του οικισμού κατά την 6η και την 5η χιλιετία.

Τα αποκαλυπτόμενα κατάλοιπα των αρχιτεκτονικών και άλλων κατασκευών ανήκουν σε δύο -τουλάχιστον- στρωματογραφικά διακριτές οικιστικές φάσεις, την κατώτερη (Αυγή Ι) και την ανώτερη (Αυγή ΙΙ), που η κάθε μια συνίσταται από αρκετά επεισόδια της εντατικής χρήσης του χώρου.