Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σημαντικό βήμα για την προώθηση των στόχων του ανασκαφικού - ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η ανάπλαση του πέτρινου διώροφου κτηρίου στην πλατεία της Αυγής σε «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Προβολής των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής».
 

Στο κτήριο έχουν προβλεφθεί χώροι εργασίας για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση και επεξεργασία των ανασκαφικών δεδομένων, τη συντήρηση του αρχαιολογικού υλικού και αναλύσεις δειγμάτων σε μικροσκόπια. Θα λειτουργεί, επίσης, χώρος μικρής έκθεσης ευρημάτων και προβολών με στόχο τη βιωματική σχέση των επισκεπτών τόσο με τα υλικά κατάλοιπα του νεολιθικού οικισμού, όσο και με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους ανάκτησης αρχαιολογικών πληροφοριών.