Πληροφορίες για Εκπαιδευτικούς

Πριν τη συμμετοχή σας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Ανασκαφών Αυγής θα ήταν καλό να προετοιμάσετε τα παιδιά σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος και να τους εισάγετε στην περίοδο της Νεολιθικής με τη βοήθεια του παρακάτω κειμένου και την αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού της ιστοσελίδας

Πληροφορίες για τους Εκπαιδευτικούς

Περιγραφή Προγράμματος

 

Επικοινωνία

694 7078575 (Γ. Στρατούλη)

697 2030112 (Τ. Μπεκιάρης)

email: anasbek3@gmail.com

 

Δημιουργία

Επίβλεψη-συντονισμός προγράμματος

Δρ Γεωργία Στρατούλη

Αρχαιολόγος ΥΠΠΟΤ – ΙΖ΄ ΕΠΚΑ,

Επικεφαλής του Ερευνητικού Προγράμματος Νεολιθικού Οικισμού Αυγής  

 

Δημιουργοί  Προγράμματος– Εκπαιδευτές

Νίκος Κατσικαρίδης, αρχαιολόγος

Τάσος Μπεκιάρης, αρχαιολόγος