Εκπαιδευτικές δράσεις 2009-2012

Στα πλαίσια της 26ης Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη (ΑΕΜΘ), που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου στην Αίθουσα Τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, η επιστημονική ομάδα των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής παρουσίασε τις εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2012. Στην ανακοίνωση παρουσιάστηκαν οι κοινωνικοί στόχοι του ερευνητικού προγράμματος, η σχέση της ανασκαφής με την τοπική κοινωνία και οι σχετικές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στα δέκα χρόνια αρχαιολογικής έρευνας στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών", το οποίο έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1500 μαθητές από το Νομό Καστοριάς. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις που σχεδιάζονται για τα επόμενα χρόνια.

   

Διαβάστε το κείμενο

Δείτε την παρουσίαση