100 Χρόνια Προϊστορική Μακεδονία

Στις 22-24 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια Έρευνας στην Προϊστορική Μακεδονία. Στα πλαίσια του συνεδρίου, μέλη της επιστημονικής ομάδας των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής παρουσίασαν ανακοίνωση με τίτλο: Ενσωματώνοντας το παρελθόν, προσδιορίζοντας το παρόν, νοηματοδοτώντας το μέλλον: Πρακτικές δομημένης (εν-)απόθεσης στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής Καστοριάς.

Η ανακοίνωση εστιάζει στα περιεχόμενα λάκκων που εντοπίζονται στη νεότερη φάση του Νεολιθικού Οικισμού (Αυγή ΙΙΙ), διερευνώντας -μέσα από την ανάλυση συγκεκριμένων κατηγοριών αρχαιολογικού υλικού- τις κοινωνικές διαδικασίες, που οδήγησαν στη διαμόρφωση αυτών των αποθέσεων.

 

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης

Διαβάστε το κείμενο

Δείτε το ppt