Σπίτια & Αυλές

Στα πλαίσια της 25ης Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη (ΑΕΜΘ), που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου στην Αίθουσα Τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, η επιστημονική ομάδα των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής παρουσίασε τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών, καθώς και τις κοινωνικές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί. Η ανακοίνωση στόχευε στην προσέγγιση όψεων της καθημερινής ζωής στο Νεολιθικό Οικισμό, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται μέσα από τα υλικά κατάλοιπα και τις επιχώσεις σε σπίτια & αυλές της οικιστικής φάσης ΑΥΓΗ Ι (β’ μισό 6ης χιλιετίας).


διαβάστε το κείμενο

 

δείτε την παρουσίαση