Στην Αυγή των πρώτων αγροτών

Ο φετινός κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών ολοκληρώθηκε στις 21.10.2011. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν φέτος (Μάιο & Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) 440 μαθητές Δημοτικών & Γυμνασίων του Νομού Καστοριάς μαζί με τους Δασκάλους τους, ενώ από το 2009 έχουν συμμετέχει σε αυτό περισσότεροι από 1000 μαθητές. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από αρχαιολόγους-μέλη της Επιστημονικής Ομάδας των Ανασκαφών Αυγής, με την υποστήριξη της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ και του Δήμου Καστοριάς. 

Με ευγενική υποστήριξη από το ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ξεκίνησε φέτος και η υπολοποίηση μιας νέας εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο: ‘Μαθαίνοντας για την παρασκευή της τροφής’.