Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών

Για πέμπτη χρονιά συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στην Αυγή των πρώτων αγροτών» εμπλουτισμένο με νέο περιεχόμενο.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας περίπου τριών (3) ωρών και απευθύνεται σε μαθητές κυρίως Δημοτικού και Γυμνασίου με στόχους

α) Την εξοικείωση των μαθητών με την αρχαιολογική πρακτική, τη βιωματική σχέση τους με το αρχαιολογικό υλικό και την πολύπλευρη μελέτη του για την παραγωγή ιστορικής πληροφορίας,

β) Την εισαγωγή των μαθητών στην περίοδο της Προϊστορίας, ειδικότερα στη Νεολιθική Εποχή (μέσα 7ης-μέσα 4ης χιλιετίας για τη Βαλκανική)

γ) Την πληροφόρηση των μαθητών για τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής.

Tο πρόγραμμα υλοποιείται σε τέσσερα στάδια:

Xαρακτηριστικές διαφάνειες από την παρουσίασηΤο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται στην αίθουσα προβολών του «Κέντρου Τεκμηρίωσης και Προβολής των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής», ένα πέτρινο διώροφο κτίριο με αυλή στην πλατεία της Αυγής. Μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη παρουσίαση σε PowerPoint, τα παιδιά θα γνωρίσουν την επιστήμη της αρχαιολογίας, τις κύριες πρακτικές και μεθόδους (π.χ. ανασκαφή, μελέτη ευρημάτων) που οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν για να κατανοήσουν το παρελθόν. Επίσης, θα εξοικειωθούν με την περίοδο της Προϊστορίας, κατά κύριο λόγο με τη Νεολιθική Εποχή, με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν τότε οι άνθρωποι, με τις καθημερινές τους ασχολίες και τον υλικό τους πολιτισμό. Τέλος, θα γνωρίσουν τον Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής και τα ευρήματά του, και ακόμη θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας. Η παρουσίαση δεν έχει τη μορφή ‘διάλεξης’, ούτε το χαρακτήρα σχολικού μαθήματος. Στόχος μας είναι τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά, σχολιάζοντας κάθε διαφάνεια που βλέπουν, να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους στις ερωτήσεις που θέτουν οι αρχαιολόγοι-εκπαιδευτές και να αξιοποιούν την κριτική τους σκέψη. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε η μαιευτική μέθοδος ως βασική μορφή εργασίας στο πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  

Χαρακτηριστικές διαφάνειες από την παρουσίαση

Το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται στην αυλή του «Κέντρου Τεκμηρίωσης» και αποβλέπει στη δημιουργική συμμετοχή των παιδιών σε θεματικές δραστηριότητες. Τα σχολεία που συμμετέχουν μπορούν να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των παιδιών:


 
 
 

 

Tο τρίτο στάδιο περιλαμβάνει μια σύντομη επίσκεψη σε ένα πλίθινο σπίτι στο χωριό της Αυγής. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν το σπίτι και να αναγνωρίσουν υλικά δομής και τρόπους δόμησης, που χρησιμοποιούνταν και στη Νεολιθική, όπως το γνωρίζουν από σχετική αναλυτική παρουσίαση στο πρώτο στάδιο του προγράμματος. Επίσης, αναγνωρίζουν και τα σύγχρονα υλικά που δεν υπήρχαν στη Νεολιθική. Στόχος της επίσκεψης είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη διαχρονικότητα στη χρήση κάποιων υλικών και να αποκτήσουν μια πιο παραστατική εικόνα σχετικά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, στοιχείο που ακόμα είναι ιδιαίτερα ζωντανό σε πολλές περιοχές του Νομού Καστοριάς.

  

Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει επίσκεψη στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Αυγής που πλέον λειτουργεί ως χώρος αποθήκευσης και επεξεργασίας των ευρημάτων του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής. Τα παιδιά ξεναγούνται στη μικρή έκθεση που φιλοξενείται στους χώρους του Σχολείου και έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα από την ανασκαφή. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και με την καθοδήγηση των αρχαιολόγων-εκπαιδευτών, ανακαλούν στοιχεία από τα προηγούμενα στάδια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και παρακινούνται να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διατυπώσουν τη δική τους ερμηνεία σχετικά με τα ευρήματα.