Η Διαχείριση του Θανάτου

Η Διαχείριση του Θανάτου: Χώρος Ταφικής Πρακτικής στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής Καστοριάς

Στον πρόσφατο τόμο για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη το 2009, παρουσιάζεται η ταφική περιοχή του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς. Σε ανοιχτή περιοχή του νεολιθικού χωριού εντοπίστηκαν δέκα μικρά αγγεία, τα οποία περιείχαν μικρές ποσότητες καμένων ανθρώπινων οστών. Η μελέτη των αγγείων και των σκελετικών καταλοίπων σε συνδυασμό με στρωματογραφικά και ανασκαφικά δεδομένα, προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τις ταφικές πρακτικές στη νεολιθική περίοδο και, ειδικότερα, για τον τρόπο διαχείρισης του θανάτου από τη νεολιθική κοινωνία της Αυγής. 

 Kείμενο 

Powerpoint