Η ιστορία μιας πέτρας

 Η ιστορία μιας πέτρας: από το ποτάμι… στο νεολιθικό σπίτι:

 Κατασκευή, χρήση και ανακύκλωση εργαλείων από πέτρα στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής

 

Προτείνεται για μαθητές Δημοτικού

Ώρα έναρξης: 9.30

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - (Κέντρο τεκμηρίωσης Ανασκαφών Αυγής/Κοίτη Αλιάκμονα)

Διάρκεια: περ. 1 ώρα

Παράξενες πέτρες: οι πέτρες στη φύση, πού τις βρίσκουμε, πώς τις συλλέγουμε;

Εργαλεία προς εφεύρεση: οι πρώτες χρήσεις της πέτρας

Συλλογή πρώτων υλών στον Αλιάκμονα (αν το επιτρέπουν οι συνθήκες)

[Διάλειμμα 10΄ λεπτών]

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - (Κέντρο τεκμηρίωσης Ανασκαφών Αυγής)

Διάρκεια: περ. 1 ώρα

Κατασκευή και χρήση λίθινων εργαλείων (τριβείων & τριπτήρων)

Τα λίθινα εργαλεία του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής - παραδείγματα χρήσης και ανακύκλωσης (παρουσίαση/συζήτηση με διαφάνειες και στην έκθεση)

[Διάλειμμα 20΄ λεπτών]

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - (Κέντρο τεκμηρίωσης Ανασκαφών Αυγής)

Διάρκεια: 1 ώρα

Καταγραφή και σχέδιο λίθινων εργαλείων

(κάθε μαθητής σχεδιάζει & καταγράφει από ένα εργαλείο σε ειδικά διαμορφωμένα δελτία, προσπαθώντας να περιγράψει τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε)

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του προγράμματος είναι απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών με τη Νεολιθική Εποχή και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στις οικονομικές ασχολίες των νεολιθικών ανθρώπων (π.χ. γεωργία/κτηνοτροφία), στα υλικά που χρησιμοποιούσαν (π.χ. πέτρα, πηλός, κόκκαλο, ξύλο) και στο πως ήταν διαμορφωμένα τα χωριά τους (π.χ. σπίτια, αυλές, κατασκευές). 

 

Προτεινόμενο υλικό προετοιμασίας:

http://www.neolithicavgi.gr/wp-content/uploads/image/Info.pdf

http://www.drakainacave.gr/images/stories/Edu/neolithicmaterialculture.pdf