Εκπαιδευτικές Δράσεις

Βασικό μέλημα του αρχαιολογικού έργου στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής είναι η ενσωμάτωση της αρχαιολογικής πρακτικής στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ευρύ κοινό, μέσα από μια ποικιλία δράσεων. Από τα πρώτα χρόνια της ανασκαφής (2003 κ.ε.) επιχειρήσαμε μέσω διαλέξεων, ξεναγήσεων και δημιουργίας μικρού εκθεσιακού χώρου την επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή της για το αρχαιολογικό έργο στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής. Το ουσιαστικότερο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πολύμορφου εκπαιδευτικού προγράμματος, που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού & γυμνασίου.


Oι εκπαιδευτικές δράσεις ξεκίνησαν το Μάιο του 2009 με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών» και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Οι δραστηριότητες αυτές απευθύνθηκαν πρωτίστως σε μαθητές του Νομού Καστοριάς, θεωρώντας πως μέσω των παιδιών επιτυγχάνεται η οικοδόμηση μιας πιο άμεσης και δυναμικής σχέσης με την τοπική κοινωνία. Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και την εξοικείωση τους με τα αποτελέσματα του ανασκαφικού έργου στο Νεολιθικό Οικισμό μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ενημέρωσης του άμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος για το αρχαιολογικό έργο που πραγματοποιείται στην περιοχή τους. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 3000 μαθητές.

Το 2013 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ανασκαφών Αυγής, καθώς διαμορφώθηκε ένα πολύμορφο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που παρέχει μια ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τις δράσεις παρακολούθησαν σε διάστημα δύο (2) μηνών περισσότεροι από 700 μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, καθώς και 75 μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Επίσης, την περασμένη χρονιά οι Ανασκαφές Αυγής συμμετείχαν στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2013 με ένα διήμερο βιωματικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία και στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Αυγής. Οι δράσεις είχαν ως θέμα τη νεολιθική τροφή, ειδικότερα τον εξοπλισμό της προϊστορικής κουζίνας και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν. Το πρόγραμμα, που πέρα από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είχε και αρχαιολογικό/ερευνητικό χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε με ευγενική υποστήριξη από το ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και πλέον αποτελεί ξεχωριστή δράση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με τίτλο "Μαθαίνοντας για την Προετοιμασία της Τροφής".

Tο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οργανώνεται σε συνεργασία της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ με την ερευνητική ομάδα των Ανασκαφών Αυγής και υποστηρίζεται από το Δήμο Καστοριάς.

 

Επισκεφθείτε, επίσης, τα παρακάτω πεδία:

Πληροφορίες για τους Εκπαιδευτικούς (Κείμενα προετοιμασίας/στοιχεία επικοινωνίας)

Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών (Παρουσίαση προγράμματος)