Οργάνωση του χώρου

Οι ανασκαφές στην Αυγή, με έκταση προς το παρόν 2000 μ2, φέρνουν στο φως κατάλοιπα κτιριακών και άλλων κατασκευών διαδοχικών φάσεων της 6ης και 5ης χιλιετίας π.Χ.

Στις παλαιότερες φάσεις του οικισμού ανήκουν οικοδομικά λείψανα (καμένα πλιθιά και πηλόμαζες με αποτυπώματα ξύλων, επιχρίσματα, οπές πασάλων) από την κατάρρευση της ανωδομής (τοίχοι, πατάρια, στέγες) έξι τουλάχιστον ανεξάρτητων και ευρύχωρων οικημάτων. Στο εσωτερικό τους αποθηκεύονταν αγροτικά και άλλα προϊόντα, ενώ μεταξύ τους υπήρχαν υπαίθριοι και ημι-υπαίθριοι χώροι με θερμικές κατασκευές (π.χ. φούρνοι), σκεύη και εργαλεία (π.χ. αγγεία, τριβεία) για επεξεργασία -μεταξύ άλλων- σιτηρών και παρασκευή τροφής.

Στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 5ης χιλιετίας αποτυπώνονται διαφορετικές πρακτικές δόμησης, ίσως και οργάνωσης του χώρου. Έχουν αποκαλυφθεί κατάλοιπα αρκετών ανεξάρτητων κτηρίων ορθογώνιας κάτοψης, αλλά και ένα ελλειψοειδές, με επιφάνεια από 70 μέχρι 85 μ2, αλλά και άνδηρα/περίβολοι μεταξύ των κτιρίων.