Γεωφυσική Διασκόπηση

 

Διαβάστε εδώ για τη Γεωφυσική Διασκόπηση του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς.