Νέο άρθρο και παρουσίαση!

Διαβάστε το κείμενο της ανακοίνωσής μας, που παρουσιάστηκε το 2009 στα πλαίσια της 22ης Επιστημονικής Συνάντησης για Tο Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη. Τo άρθρο, που επεξεργασμένη μορφή του έχει κατατεθεί για δημοσίευση στο ΑΕΜΘ 22 (2008) πραγματεύεται κάποια από τα στοιχεία της βιογραφίας του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής, εξετάζοντας μεταβολές στην οργάνωση του χώρου και στην αρχιτεκτονική στη διάρκεια ζωής του οικισμού.


AΕΜΘ 2009 (κείμενο).pdf

ΑEMΘ 2009 (παρουσίαση).pdf