Ανανέωση Εποπτικού Υλικού

To Εποπτικό Υλικό της Ιστοσελίδας ανανεώθηκε!

Στην αντίστοιχη ενότητα του site θα βρείτε αφίσες, wallpapers, banners, ενημερωτικά φυλλάδια, εικονίδια και άλλο εποπτικό υλικό σχετικό με την αρχαιολογική έρευνα στο Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής. Το συγκεκριμένο πεδίο θα εμπλουτίζεται αρκετά συχνά με νέο υλικό!

Δείτε το νέο υλικό εδώ