Εκδηλώσεις ενημέρωσης

Ο ∆ήµος Αγίας Τριάδας Ν. Καστοριάς και η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποίησαν στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2008 στο “Κέντρο Τεκμηρίωσης & Προβολής των Ανασκαφών και των Ευρηµάτων του Νεολιθικού Οικίσκου Αυγής Ν. Καστοριάς”δύο εκδηλώσεις για την προβολή των δύο αλληλλοσυµπληρούµενων έργων «Προστασία και Ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Καστοριάς» και «∆ηµιουργία Κέντρου Τεκµηρίωσης & Προβολής των Ανασκαφών και των Ευρηµάτων του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Καστοριάς», τα οποία υλοποιούνται µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ Α/ Γειτνίαση Ελλάδας – Αλβανίας (75%) και εθνικών πόρων (25%).

Στην εκδήλωση της 19ης Σεπτεµβρίου µε θέµα: «Καστοριά – Κορυτσά. Νεολιθικός Οικισµός Αυγής: Προϊστορικές διαδροµές στο χθες και το σήµερα» έγινε παρουσίαση των επιστηµονικών και κοινωνικών δράσεων και στόχων των έργων µεεπίκεντρο τα σηµαντικά αποτελέσµατα των ανασκαφών στο Νεολιθικό Οικισµό Αυγής. Η επικείµενη διαµόρφωση του σε ένα ευχάριστο και αναγνώσιµο αρχαιολογικό χώρο µε τη βοήθεια και των σύγχρονων τεχνολογιών θα συμβάλει στην επέκταση του δικτύου επισκέψιµων αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων στο Ν. Καστοριάς, γενικά τη ∆υτική Μακεδονία και τη διασυνοριακή περιοχή Καστοριάς-Κορυτσάς.

Στο πνεύµα της κοινής δράσης για την αξιοποίηση των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε όφελος της σύγχρονης ανάπτυξης κινήθηκε και η οµιλία της Υπερνοµάρχη Κορυτσάς Καθηγήτριας κ. Elfrida Zefi. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος, εκπρόσωποι του ΥΠΠΟ, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, της Υπερνοµαρχίας Κορυτσάς, της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ, ο ∆ιευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Κορυτσάς, δηµοσιογράφοι και πολλοί άλλοι προσκεκληµένοι.

Η εκδήλωση της 20ης Σεπτεµβρίου είχε χαρακτήρα επιστηµονικής συνάντησης µε θέµα: «Νεολιθικοί οικισµοί στο Ν. Καστοριάς και τη Νοµαρχία Κορυτσάς και η αξιοποίηση τους στη σύγχρονη κοινωνία»µε οµιλητές τον Καθηγητή κ. Skender Aliu, ∆ιευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Κορυτσάς, τον Οµότιµο Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Γιώργο Χ. Χουρµουζιάδη, ∆ιευθυντή των Ανασκαφών ∆ισπηλιού Καστοριάς, και τη ∆ρα Γεωργία Στρατούλη, αρχαιολόγο της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ - υπεύθυνη τωνΑνασκαφών Αυγής.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Βουλευτής του Ν. Καστοριάς κ. Βίβιαν Μπουζάλη, εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς και της Ταξιαρχίας Καστοριάς, ενώ την παρακολούθησαν αρχαιολόγοι, ειδικοί επιστήµονες, εκπαιδευτικοί, δηµοσιογράφοι και πολλοί πολίτες.

Μετά τη λήξη της επιστηµονικής συνάντησης ακολούθησε ξενάγηση των παρισταµένων στο χώρο των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής καθώς και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Εργαστήριο των Ανασκαφών.