Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία & Θράκη

Στις 13-15 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 27η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη για το 2013 (ΑΕΜΘ), στην Αίθουσα Τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Ερευνητικού/Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Μαθαίνοντας για την Παρασκευή της Τροφής στο νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς".

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2011 & 2013 με κεντρικό ερευνητικό ζητούμενο τη μελέτη των πρακτικών προετοιμασίας της τροφής στη νεολιθική κοινότητα της Αυγής. Στόχος ήταν η παραγωγή αρχαιολογικής γνώσης μέσω της μελέτης του τεχνικού εξοπλισμού (λίθινα εργαλεία, πήλινα αγγεία, θερμικές κατασκευές) που χρησιμοποιούνταν σε καθημερινό επίπεδο στη νεολιθική Αυγή για την προετοιμασία της τροφής και για το μαγείρεμα. Βασικά στοιχεία του προγράμματος υπήρξαν οι πειραματικές προσομοιώσεις, που στόχευαν στην κατανόηση της κατασκευής και χρήσης του εξοπλισμού της νεολιθικής κουζίνας και η ενσωμάτωση των αρχαιολογικών πληροφοριών σε βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις, σχεδιασμένες για παιδιά και ενήλικες.

 

Διαβάστε την ανακοίνωση

 

Δείτε την παρουσίαση